Propustek

5. 2. 2015

Most ev. č. 2784-1 přes sáňkařskou dráhu v Liberci – přestavba mostu na propustek

 

  • Katastrální území: Horní Hanychov
  • Obec: Liberec
  • Kraj: Liberecký
  • Objednatel stavby: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
  • Silnice: III/2784
  • Charakter stavby: Přestavba mostu na propustek
  • Délka výstavby: září – listopad 2014
  • Cena díla: 1.537.534 Kč vč. DPH

Stavba byla vyvolána špatným stavebním stavem mostu, kde nosná konstrukce i spodní stavba byly hodnoceny stavebním stupněm VII - havarijní. V rámci realizace tak byla odstraněna nosná konstrukce mostu, který byl nahrazen betonovým propustkem o DN 1200. Ten tak nadále převádí občasný tok a povrchové vody z příkopu podél silnice III/2784. Propustek byl částečně obetonován a částečně přesypán, s betonovými čely a kamenným obkladem a s železobetonovými římsami. V rámci výstavby došlo i k částečnému přezdění křídel z žulových kvádrů. Náročnost výstavby spočívala zejména v realizaci po polovinách z důvodu nutnosti zachovat dopravu na velice významné komunikaci III/2784.

Zpracovávám...