Propustek

5. 2. 2015

II/290 Raspenava – havárie propustku

 

  • Katastrální území: Raspenava
  • Obec: Raspenava
  • Kraj: Liberecký
  • Objednatel stavby: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
  • Silnice: II/290
  • Charakter stavby: Oprava havárie propustku
  • Délka výstavby: září – listopad 2014
  • Cena díla: 1.748.353 Kč vč. DPH

Stavba byla vyvolaná havarijním stavem propustku poškozeného při povodních v roce 2013, který z důvodů malé dimenze nebyl schopný odvádět srážkové vody. Oprava spočívala ve vybudování atypických monolitických železobetonových spadišť a nového kapacitního propustku DN 800 se zaústěním do řeky Smědé. Kde byl břeh opevněn kamennou rovnaninou s kameny hmotnosti do 1.500kg. 

 

Zpracovávám...