Propustek

1. 11. 2013

III/27926 Kacanovy – oprava propustku

 

  • Katastrální území: Kacanovy
  • Obec: Kacanovy
  • Kraj: Liberecký
  • Objednatel stavby: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
  • Silnice: III/27926
  • Charakter stavby: Oprava havárie propustku
  • Délka výstavby: říjen - listopad 2013
  • Cena díla: 811.353 Kč vč. DPH

Stavba byla vyvolaná havarijním stavem propustku poškozeného při povodních v roce 2013, jeho částečnou neprůtočností a malou kapacitou zejména v obdobích jarního tání a letních přívalových dešťů. Oprava spočívala v odstranění původního propustku v celé délce a pokládce betonových trub DN 1000, provedení nového zemního tělesa a konstrukčních vrstev vozovky. Na nátokové straně bylo zřízeno spadiště se zaústěním vodoteče a silniční kanalizace.

Zpracovávám...