Propustek

1. 10. 2013

III/2885 Jílové u Držkova – oprava propustku

 

  • Katastrální území: Jílové u Držkova
  • Obec: Jílové u Držkova
  • Kraj: Liberecký
  • Objednatel stavby: Liberecký kraj
  • Silnice: III/2885
  • Charakter stavby: Oprava havárie propustku
  • Délka výstavby: září - říjen 2013
  • Cena díla: 604.894 Kč vč. DPH

Popis: Stavba byla vyvolaná havarijním stavem propustku poškozeného při povodních v roce 2013, který z důvodů malé dimenze a staré konstrukce nebyl schopný odvádět srážkové vody, až došlo k jeho částečnému zborcení. Propustek byl v havarijním stavu a komunikace musela být zcela uzavřena. Oprava spočívala v odstranění původního propustku a pokládce betonových trub DN 1200 - zvyšujících průtočnost propustku, provedení nového zemního tělesa a konstrukčních vrstev vozovky. Čela na nátokové a výtokové straně byla odlážděna.

Zpracovávám...