Propustek

1. 9. 2013

III/2931 Nedaříž – havárie propustku

 

  • Katastrální území: Nedaříž
  • Obec: Horka u Staré Paky
  • Kraj: Liberecký
  • Objednatel stavby: Liberecký kraj
  • Silnice: III/2931
  • Charakter stavby: Oprava havárie propustku
  • Délka výstavby: srpen – září 2013
  • Cena díla: 489.017 Kč vč. DPH

Popis: Stavba byla vyvolaná havarijním stavem propustku poškozeného při povodních v roce 2013, který z důvodů malé dimenze nebyl schopný odvádět srážkové vody, až došlo k jeho částečnému zborcení. Oprava spočívala v odstranění původního propustku a pokládce betonových trub DN 600, provedení zemního tělesa a konstrukčních vrstev vozovky. Na nátokové straně byla vybudována revizní šachta, čelo na výtoku bylo seříznuto a přilehlý svah odlážděn.

Zpracovávám...