Společnost Silnice LK a.s. se stará o údržbu zeleně a lesních porostů. Cílem letní údržby je mimo jiné odstraňovat závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství.

Údržba a opravy se rozlišují na:

 • Povrchové úpravy
 • Běžná údržba
 • Souvislá údržba
 • Konstrukční opravy
 • Lokální úprava
 • Souvislá oprava nebo rekonstrukce

Údržbu nebo opravu lze většinou navrhnout více variantami technologií. Jejich výběr je závislý především na ekonomickém posouzení.

Činnosti zabezpečené vlastními výkony  

Silince LK vlastními výkony zabezpečuje letní údržbu převážně v těchto činnostech:

 • čištění vozovek
 • opravy povrchu vozovek
 • mytí, čištění, opravy, výměny svislých dopravních značek
 • čištění, nátěry, opravy ocelových svodidel, zábradlí, ocelových sloupků
 • údržba krajnic, příkopů, rigolů
 • údržba zdrží, vpustí, šachet
 • štěpkování, likvidace polomů, řez a průklest, likvidace pařezů, kácení
 • kosení travních porostů

Zpracovávám...