Novinky zimní údržby pro sezonu 2016/2017

Změny technologií zimní údržby 2016/2017 - Okres Liberec

V letošní zimní sezoně dochází na Liberecku k rozšíření chemického posypu, který bude prováděn okruhem ZÚ CH37V na úkor zdrsňovacího posypu okruhu ZÚ Z15V. Jedná se o silnice v celkové délce necelých 7 kilometrů. Snahou této změny bylo zkvalitnění dopravní obslužnosti silnic III. tříd číslo 27814, 27811, 27810 a 2789. V lokalitě Minkovice, Šimonovice a Dlouhý most.

Změny technologií zimní údržby 2016/2017 - Okres Česká Lípa

V letošní zimní sezoně dochází na Českolipsku k rozšíření chemického posypu, který bude prováděn okruhem ZÚ CH31V-SO na úkor zdrsňovacího posypu okruhu ZÚ Z6D. Jedná se o silnice v celkové délce 4 kilometrů. Snahou této změny bylo zkvalitnění dopravní obslužnosti silnice III. třídy číslo 24091 přes obec Velká Javorská na hranice kraje.

Změny technologií zimní údržby 2016/2017 - Okres Semily

V letošní zimní sezoně dochází na Semilsku k rozšíření zimní údržby na neudržovaném úseku silnice III. třídy 2955 v délce necelých 2 kilometrů. Úsek bude udržován chemickým posypem v rámci okruhu ZÚ CH20V-JI. Snahou této změny bylo zkvalitnění dopravní obslužnosti města Vrchlabí pro občany obce Horní Branná a přilehlých obcí.

Změny technologií zimní údržby 2016/2017 - Okres Jablonec nad Nisou/Liberec

V letošní zimní sezoně dochází na hranici okresu Jablonec nad Nisou a Liberec k omezení provozu na silnici III. třídy 29024 v úseku provoz. staničení 2823 - 4763 m z důvodu celkové rekonstrukce komunikace. Tímto úsekem bude umožněn omezený průjezd jen pro vozidla IZS. Úsek bude udržován plužením dodavatelem stavby. Od Liberce bude údržba probíhat k točně MHD u firmy Novoplast Liberec a od Jablonce nad Nisou k točně MHD umístěné u ulice Zemědělská.

Zpracovávám...