Zimní údržba silnic II. a III. třídy v majetku Libereckého kraje v sezoně 2016/2017

Zimní údržba silnic II. a III. třídy v majetku Libereckého kraje v sezoně 2016/2017

Společnost Silnice LK a.s. zajišťuje pro Liberecký kraj zimní údržbu komunikací II. a III. třídy v majetku Libereckého kraje. Plán zimní údržby silnic je zpracován jako ucelený dokument pro zimní údržbu silnic II. a III. tříd na území celého kraje a legislativně vychází z těchto zdrojů:

  • Zákon č.13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích.
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích.

 

Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti:

  • V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou silnic se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti.
  • Správce komunikace podle připraveného Plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách.
  • Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
  • Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

 

Pro účely Plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:

a)I. pořadí – dopravně důležité silnice II. a III. třídy (do 3 hodin).

b)II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně

významné silnice III. třídy (do 6 hodin).

c)III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen

pluhováním (do 12 hodin).

d)neudržované – silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž

není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu.

 

V praxi jsou na území Libereckého kraje využívány následující technologie zimní údržby:

  1. Posyp chemickými rozmrazovacími materiály – 653,141 km
  2. Posyp zdrsňovacími materiály – 1261,740 km
  3. Pouze pluhováním – 57,062 km
  4. Neudržované úseky – 70,284 km

Zbylých 19,264 km je předáno do údržby okolním krajům.

 

Pro zimní sezonu je připraveno k zajištění zimní údržby ve skladech společnosti Silnice LK a.s. cca 12.000t posypové soli a více jak 25.000t inertního posypového materiálu.

 

Kam se můžete obrátit, když máte problémy se zimní údržbou?

V rámci zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy je po celou zimní sezonu (listopad – březen) zajištěna nepřetržitá dispečerská služba v těchto lokalitách:

Oblast

Místo dispečerské služby

Adresa

Kontakt

Jablonec nad Nisou

Silnice LK a.s.,

středisko Nová Ves nad Nisou

Nová Ves nad Nisou 611,

468 27 Nová Ves nad Nisou

tel. 724 535 034

mail: dispecink.jablonec@silnicelk.cz

Semily

Silnice LK a.s.,

středisko Jilemnice – Hrabačov

Hrabačov 785,
514 01 Jilemnice

tel. 606 034 017

mail: dispecink.jilemnice@silnicelk.cz

Česká Lípa

Silnice LK a.s.,

středisko Česká Lípa – Sosnová

Sosnová 97,  
470 50 Česká Lípa

tel. 725 905 035

mail: dispecink.sosnova@silnicelk.cz

Liberec

Silnice LK a.s.,

středisko Liberec

České Mládeže 632/32,
460 06 Liberec VI

tel. 724 631 451

mail: dispecink.liberec@silnicelk.cz

Turnov

Silnice LK a.s.

středisko Turnov

Průmyslová 3001

511 01 Turnov

tel. 724 797 411

mail: dispecink.turnov@silnicelk.cz

 

Zpracovávám...