Svah

5. 2. 2015

Oprava sesuvu ve Vratislavicích nad Nisou

 

  • Katastrální území: Vratislavice nad Nisou
  • Obec: Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
  • Kraj: Liberecký
  • Objednatel stavby: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
  • Silnice: III/2783
  • Charakter stavby: Oprava sesuvu svahu
  • Délka výstavby: říjen – listopad 2014
  • Cena díla: 987.525 Kč vč. DPH

Stavba byla vyvolaná sesuvem svahu po přívalových deštích v roce 2013. V rámci stavby tak došlo k odtěžení sesuté zeminy a vybudování armovaného násypu systému Green Terramesh o délce 22m s proměnnou výškou do 2,4m a dále nahrazení sesuté kamenné zídky zdí z drátokamenných košů o délce cca 14m s výškou do 2m. Část svahu byla zpevněna vegetačními tvárnicemi. V rámci realizace došlo také k opravě komunikace a zřízení nových uličních vpustí pro její odvodnění. Výstavba si vyžádala úplnou uzavírku komunikace.

Zpracovávám...